sign up! webstats forums guestbooks calendars

Gwefan Cymru-Catalonia

Write message
Name *: E-mail *:
Homepage: Location:
Message *:
BB-Code:
 
  All fields with a "*" must be filled out!
Page: < 1, 2, 3, 4, 5, 6 >
Entries: 51
05.01.2015 14:15, Gwefan Cymru Catalonia from Catalonia :
Nid yw'r wefan hon yn weithredol ar hyn o bryd - diffyg amser am resymau gwaith, dim lle i osod y cyfrifiadur a'i ategolion ar ôl symud cartref, a fy holl lyfrau a nodiadau mewn storfa ers rhyw dwy flynedd yw'r rheswm! Rwy'n gobeithio cael y cyfle i adfywio'r wefan rywbryd eleni.

Yn y cyfamser, gellir cysylltu â ni ar draws gwefan PONT, sef
https://www.facebook.com/pont.barcelona?fref=ts

17.07.2014 12:04, Myrddin ap Dafydd E-mail :
Pa hwyl? Wedi mwynhau Ni'n Dou yn fawr.
Oes modd ystyried ailargraffiad?
Oes sgans high res ar gael o'r testun gwreiddiol?
oes hawlfraint arno erbyn hyn?
Hwyl, Myrddin ap Dafydd


05.07.2014 08:10, G F Roberts from United Kingdom E-mail :
Whom can I contact in Ruthin/ Denbighshire area to discuss how to tell, in next few days, some 100 young people from Catalonia about Wales and Welsh language etc.

04.07.2014 13:23, Esyllt George from Caerdydd E-mail :
Dwi yn aelod staff o Brifysgol Cardiff Met yng Nghaerdydd ac yn ymweld a Barcelona Gorffennaf 20fed i 26ain. Fyddai gennyf ddiddordeb cyfarfod a rhywun yn Barcelona sydd yn ymwneud a chysylltiadau rhwng gwlad Catalan a Chymru? Hwyl Esyllt

19.02.2014 00:06, Marc Evans from Caerdydd E-mail :
Sut mae, Iain? Fyddwch chi yn y Steddfod yn Llanelli eleni?
Byddaf yno - ond mae fy merch yng nghyfraith yn disgwyl geni'r wythnos honno - ein gwŷr(es) cyntaf - felly mae'n bosib na fyddaf yno am wythnos lawn.

Dwi'n rhyfeddu at gamp eich gwaith yma - gobeithio y medrwch ddal ati.. Dwi'n dod yma o bryd i'w gilydd - weithiau am wybodaeth benodol, dro arall i bori'n unig.

Heddiw, bum ar drywydd etymoleg y gair Saesneg 'belly' a'i berthynas â bol/bola, 'bolg' (G'g) ac ati. Y wefan uchaf gan Gwgl oedd Online Etymology - sydd yn tueddu bod yn gyndyn i sôn am gytrasau Cymraeg / Brythoneg bob tro y bydda'i'n edrych yno (ac yn barotach i grybwyll rhai Gwyddelig am ryw reswm) - ac fel arfer, dim ond sôn am enghreifftiau perthnasol o'r ieithoedd ellmynig y mae y tro hwn.

Ond fel o'n i'n ei ddisgwyl, cefais y wybodaeth ar achau bol/bola a gwybodaeth ychwanegol hefyd ar eich gwefan.

(O.N. Dichon y bydd o ddefnydd gwybod i mi gael anhawster gyda rhai o'r gwe-gysylltiadau - roedd dychwelyd at adran 'a', y mynegai a'r uwch-gynllun o dudalen adran 'b' - yn ail-gyfeirio at dudalen '404')

Diolch am yr holl waith a gobeithio eich bod yn cadw'n iach,
Marc Evans

09.06.2013 03:49, dingo from tu arall :
diolch am y gwybodaeth i gyd. dwi wedi dod yma ychydig tro

09.04.2013 07:58, Christine from North Wales :
Diolch

30.08.2012 23:50, Gwefan Cymru-Catalonia :
Dyma'r cyfeiriadau perthnasol:

http://kimkat.org/amryw/1_cymr aeg/cymraeg_tiriogaeth_y_gymra eg_dyfyniadau_0991e.htm

http://kimkat.org/amryw/1_cymr aeg/cymraeg_tiriogaeth_y_gymra eg_ravenstein_1878_0805e.htm


10.08.2012 13:41, Howard Griffiths from Wales E-mail :
Is there any way of recovering lost page reference: http://kimkat.org/amryw/1_cymr aeg/cymraeg_tiriogaeth_y_gymra eg_dyfyniadau%20_a_0991e.htm
Regards
Howard

08.06.2012 08:56, Gwefan Cymru-Catalonia from Barcelona, Catalonia :
Croeso eto i'n Llyfr Ymwelwyr Newydd!
Benvinguts (amb 'g') de nou al Llibre de Visitants!
Welcome again to our new Guest Book!

Page: < 1, 2, 3, 4, 5, 6 >
Entries: 51
Get free forums, guestbooks, calendars, shorturls and web statistics at motigo.
Site Information